Czytanie łączy pokolenia


XI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek.

Po raz jedenasty w całej Polsce w dniach 8-15 maja, z inicjatywy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, obchodzony będzie Tydzień Bibliotek - program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

ban.png

W tym roku Tydzień Bibliotek obchodzony będzie pod hasłem „Czytanie łączy pokolenia”. Czytanie nieodłącznie kojarzy się z biblioteką. Biblioteka stanowi centrum wymiany międzypokoleniowej, w którym doświadczenie współgra z nowym spojrzeniem na rzeczywistość. Na bibliotecznych półkach odnaleźć można zarówno historyczne dzieje i świadectwa dawnych wieków, jak i współczesne teksty, a nawet opowieści futurystyczne. Starodawne druki mogą          bez przeszkód współistnieć obok nowoczesnych technologii, audio czy ebooków. Czytelnik            w każdym wieku odnajduje  w bibliotece skarbnicę wiedzy, przyjemność obcowania z piękną literaturą,   czy cenne świadectwa minionych pokoleń - piszą organizatorzy akcji.

 Miejsko-Gminna  Biblioteka Publiczna w Ciężkowicach włącza się - jak co roku-                              w obchody    " Tygodnia Bibliotek ". Rozpoczyna się  on  Dniem Bibliotekarza - 8 maja -                          a kończy 15 maja. W  związku z tym   został  przygotowany program promujący czytelnictwo             i biblioteki oraz poprawiający społeczny wizerunek książki.

Od 8 do 15 maja w Naszej bibliotece potrwa  akcja „Wymień się książką”. Każdy, kto posiada         w domu książki, których już nie potrzebuje, będzie mógł przyjść do biblioteki  i wymienić je        na inne. Wymiana nastąpi na zasadach: książka za książkę. Woluminy powinny być zadbane           i czyste.

8 maja - akcja "Cała Polska czyta dzieciom"- filia  Jastrzębia

9 maja -akcja "Cała Polska czyta dzieciom"- filia  Bruśnik

12 maja -Spotkanie  autorskie z Arkadiuszem Niemirskim dla uczniów                  

                  PG z Ciężkowic -MGBP   Ciężkowice

12 maja -"Przygoda z książką"  - przedstawienie w wykonaniu klasy III-filia  Bruśnik

13 maja - akcja" Cała Polska czyta dzieciom"- MGBP  Ciężkowice

                   godz.10.00- Niepubliczne Przedszkole "Uśmiech Dziecka"

                   godz.11.00 -Publiczne Przedszkole   w Ciężkowicach

13 maja -Pasowanie na Czytelnika - filia Jastrzębia

14 maja - Konkurs dla dzieci ze znajomości wybranych książek- filia  Bruśnik

14maja - Spotkanie DKK   - MGBP  Ciężkowice

15 maja-Warsztaty dla gimnazjalistów -wyszukiwanie informacji- filia                  

                 Bruśnik

Biblioteka ogłasza również amnestię dla dłużników.  Osoby, które w tym czasie   ( tj. 8 -15maja)  przyjdą oddać książki, nie będą musiały uiścić opłaty za nieterminowy zwrot .