Pasowanie na Czytelnika.


Dnia 20 maja br. w Bibliotece  Publicznej - filia w Jastrzębi odbyło się uroczyste Pasowanie na Czytelnika uczniów klas I i II ze SP  nr 2 z Jastrzębi.

Głównymi celami ceremonii były: przygotowanie uczniów do samodzielnego, swobodnego korzystania z księgozbioru zgromadzonego w bibliotece, ustalenie najważniejszych zasad korzystania z biblioteki i poszanowania książek oraz obowiązków czytelnika, określenie różnicy pomiędzy biblioteką, wypożyczalnią a księgarnią. Centralnym punktem spotkania było ślubowanie, podczas którego najmłodsi uczniowie złożyli przyrzeczenie książce. Na zakończenie  uczniowie otrzymali także pamiątkowe dyplomy.

BJ.JPG

IMG_0495-1.JPG

IMG_0496-2.JPG

IMG_0497-1.JPG

IMG_0499-1.JPG

IMG_0501-2.JPG

IMG_0502-1.JPG