Akademia Orange dla bibliotek


Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Ciężkowicach otrzymała wsparcie finansowe w ramach programu "Akademia Orange dla bibliotek". Celem Programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by biblioteki stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.

Wniosek złożony przez Bibliotekę w Ciężkowicach rozpatrzony został pozytywnie  i otrzymała ona dotację w kwocie 2.739,72 zł. Biblioteka może wykorzystać dotację na swoje cele statutowe, a w szczególności na pokrycie kosztów z tytułu opłat instalacyjnych, aktywacyjnych, abonamentowych oraz sprzętowych niezbędnych do zapewnienia dostępu do Internetu  w placówce głównej i filiach, a także na zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym.

Dzięki wsparciu przez Fundację Orange w Bibliotece w Ciężkowicach oraz jej filiach  w Bruśniku i Jastrzębi można korzystać  z bezpłatnego dostępu do Internetu, w tym bezprzewodowego hot – spot.

Warto dodać, iż w zeszłym roku M-GBP w Ciężkowicach również otrzymała wsparcie  w ramach programu „Akademii Orange dla bibliotek”