KSIĄŻKA MÓWIONA.


logo_larix_mini.jpglogo-mkidn.jpg

Cyfrowa książka mówiona oraz czytak – nowa oferta Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciężkowicach.

MGBP  zaprasza osoby niewidome i słabowidzące do nieodpłatnego korzystania z cyfrowej książki mówionej oraz czytaka – urządzenia do jej odtwarzania. Nieodpłatne wypożyczanie książek cyfrowych i czytaka uprawnionym czytelnikom w naszej  Bibliotece jest możliwe dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym LARIX im. Henryka Ruszczyca w Warszawie. Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach projektu biblioteka otrzymała nieodpłatnie urządzenie Czytak Plus, które jest przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i słabo widzące. Na podstawie umowy użyczenia nasza placówka będzie mogła wypożyczać Czytaka wraz z książkami audio czytelnikom z wadą wzroku. Biblioteka dzięki uprzejmości Stowarzyszenia "Larix" otrzymała bezpłatnie także pakiet ponad 1000 cyfrowych książek mówionych, których można posłuchać na urządzeniu Czytak.

Dzięki wsparciu Ministra Kultury Czytelnicy z dysfunkcją wzroku będą mieć łatwiejszy dostęp do książek nagranych w postaci audiobooków.

Stowarzyszenie „Larix” od 2007 r. zajmuje się nagrywaniem i udostępnianiem bibliotekom cyfrowych książek mówionych przeznaczonych dla osób niewidomych i słabo widzących. We współpracy ze Stowarzyszeniem nasza biblioteka będzie wciąż powiększać księgozbiór dostosowany dla osób z wadą wzroku.

Czytak.JPG