Lekcja biblioteczna " Biblioteka, jej zbiory i zasady korzystania"


IMG_0946.JPG

We czwartek 5 lutego 2015r. w Czytelni MGBP w Ciężkowicach  odbyła się lekcja biblioteczna  dla uczniów - tym razem-  klasy 2 Publicznego Gimnazjum z Ciężkowic.

Głównym celem spotkania było zachęcenie młodzieży do częstego odwiedzania Biblioteki i korzystania z jej zbiorów. Lekcje biblioteczne, pogadanki, głośne czytanie i wycieczki organizowane w bibliotece uczą szacunku do książek, kształtują i rozwijają zainteresowania czytelnicze, wzbogacają słownictwo u młodego człowieka. Kontakt z książką poszerza wyobraźnię czytelnika, jego horyzonty i ubogaca świat uczuć i myśli. Uczniowie przyszli do biblioteki pod opieką p. Małgorzaty Brataniec.

IMG_0950.JPG

IMG_0948.JPG

IMG_0953.JPG