Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki


BP.JPG

29 kwietnia br. o godz. 15-tej odbyło się  spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.Tym razem rozmawiałyśmy na temat przeczytanej książki pt. Bezpieczna przystań, autorstwa Danielle Steel. Ożywiona dyskusja świadczyła o tym, że książka została przyjęta przez klubowiczów bardzo pozytywnie. Poruszane tematy przez autorkę są bliskie każdemu, zmuszają do refleksji, dają wiarę w drugiego człowieka, a w bohaterach możemy odnaleźć samego siebie. Autorka wskazuje nam, że trzeba mieć wiarę w zwycięstwo dobra nad złem i szczęścia nad nieszczęściem

DKK-29.04.2015r.