"Biblioteka.Oczywiście!"


W dniach 8-15 maja 2017 r. odbywa  się XIV edycja programu Tydzień Bibliotek. Jego głównym celem jest podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

 Hasło XIV edycji Tygodnia Bibliotek brzmi:  " Biblioteka. Oczywiście! "

plakat-2017-page-001-1493709148.jpg