GMINNY KONKURS RECYTATORSKI


gellner-plakat.jpg

W dniach 8-15 maja  2017 r. obchodzona jest  XIV edycja programu Tydzień Bibliotek pod hasłem: "Biblioteka. Oczywiście!". Jest to akcja promująca książkę i czytelnictwo.  Z tej okazji w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej  w  Ciężkowicach  9 maja 2017 r. odbędzie się V Gminny Konkurs Recytatorski „ŚWIAT  POEZJĄ MALOWANY” rok szkolny  2016/2017 „ KOCHAMY POEZJĘ DOROTY GELLNER" dla  klas  I - III Szkół Podstawowych  Gminy Ciężkowice, pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Ciężkowice Pana Zbigniewa Jurkiewicza

Cele konkursu:

    - rozwijanie zainteresowań czytelniczych  uczniów,

   - propagowanie czytelnictwa,

   - popularyzacja poezji polskich autorów,

   - kształcenie  umiejętności głosowej interpretacji liryki,

   - kształcenie umiejętności doboru stroju dla postaci literackiej,

   -ukazanie piękna języka polskiego.

 

Regulamin :

 

I. Uczestnicy konkursu w roku szkolnym 2016/2017  prezentują tylko wiersze      

    autorstwa Doroty Gellner ( jeden wiersz). Konkurs ten co roku jest     

    poświęcony innemu polskiemu  poecie.

 

II.  Przebieg konkursu jest dwustopniowy:

                    a) I etap : eliminacje szkolne-  Szkoła typuje trzech  uczniów

                    b) II etap: eliminacje gminne

 

III.  Uwzględniane będą tylko recytacje indywidualne. Mile widziane charakteryzacje    

        i rekwizyty  (dodatkowe punkty).

 

 IV. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana przez organizatorów 

                  Komisja   Konkursowa.

 

V.  Zostaną  przyznane trzy nagrody,  a wszyscy  uczestnicy konkursu otrzymają   

      dyplomy udziału w konkursie.

 

VI. Uczestnictwo w konkursie jest równocześnie wyrażeniem zgody                                

       na  wykorzystanie danych osobowych i wizerunku  w materiałach      

       informacyjnych i promocyjnych przygotowanych przez organizatora -MGBP

        w Ciężkowicach.

 

VII. Wszelkie informacje na temat konkursu udzielane będą  w  Miejsko-Gminnej                 

        Bibliotece  Publicznej w Ciężkowicach,   Rynek-Ratusz, tel.(14) 65 10 178               

        oraz na stronie internetowej :www.biblioteka-ciezkowice.pl,    

        e-mail:    mgbpc@poczta.fm.

 

VIII. Informacje o przebiegu konkursu oraz jego wyniki ogłoszone będą na stronie             

          internetowej MGBP w Ciężkowicach, www.biblioteka-ciezkowice.pl 

 

IX. Organizator nie zapewnia dojazdu na konkurs.

 

Termin konkursu:

 

    Konkurs odbędzie się  9 maja  2017 r. o godz. 900 w  MGBP w Ciężkowicach      

    (sala  widowiskowa w Ratuszu).

 

Zgłoszenia:

 Formularz zgłoszeniowy wraz z  oświadczeniem rodziców/opiekunów uczestników konkursu o zapoznaniu się z regulaminem należy składać do 25  kwietnia 2017 r.    w Miejsko-Gminnej  Bibliotece Publicznej w Ciężkowicach  (w godzinach otwarcia) .

 

 KARTA  ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA   W  KONKURSIE  RECYTATORSKI

 

                           ,, Kochamy poezję Doroty Gellner ”


1. Imię i nazwisko uczestnika................................................................................

 

2.  Szkoła ......................................................................................................


3.   Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego. ...................................................................

4.  Prezentowany utwór........................................................................

 

5. Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających:

  • wizerunek mojego dziecka zarejestrowany podczas zajęć i spotkań organizowanych przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Ciężkowicach,
  • prace wykonane przez moje dziecko w ramach zajęć i konkursów organizowanych przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Ciężkowicach,

poprzez publikowanie tych materiałów na stronie internetowej MGBP w Ciężkowicach, profilach internetowych zarządzanych przez Bibliotekę oraz w mediach – w celu informacji    i promocji Biblioteki.

 

 

..................................................                                .                      .............................................

(podpis  rodzica/opiekuna  )                                                                 ( podpis dyrektora szkoły

 

 

 Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
  2. Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych - Art.81 i 83

 

Szanowni Państwo! Liczymy na zainteresowanie konkursem i -wzorem ubiegłych lat -  na udział wszystkich Szkół Podstawowych Gminy  w naszym przedsięwzięciu.