„Wiara- Nadzieja- Miłość”- III Międzyszkolny Konkurs Recytatorski twórczości Karola Wojtyły


DSC_1136.jpg

9 listopada br. w sali teatralnej CKiPGC odbył się III Międzyszkolny Konkurs Recytatorski dla gimnazjalistów oraz uczniów klas VII szkół z terenu gminy Ciężkowice. Nosił on tytuł „Wiara- Nadzieja- Miłość”; 20 uczestników z 7 szkół prezentowało utwory prozatorskie oraz poezje Karola Wojtyły- Jana Pawła II. Organizatorem była Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi w Ciężkowicach wraz z Miejsko- Gminną Biblioteką Publiczną w Ciężkowicach.            

Hasło konkursu oraz wybór autora recytowanych tekstów wiąże się z przygotowaniami SP w Ciężkowicach do przyjęcia imienia św. Jana Pawła II. Ideą było propagowanie twórczości Patrona szkoły- powstałej jeszcze przed pontyfikatem, a także pisarstwa z okresu papieskiego. Zmagania konkursowe poprzedziło wystąpienie uczniów klasy IIa gimnazjum z Ciężkowic, którzy zaprezentowali temat: „Jan Paweł II- twórca kultury”. Omówili oni dorobek literacki Papieża, a także wartości, które płyną z Osoby oraz nauczania Patrona, ważne z punktu widzenia wychowania młodego człowieka. W przerwie między konkursem a ogłoszeniem wyników grupa ta odegrała również fragmenty sztuki Karola Wojtyły „Brat naszego Boga” o św. Albercie- Adamie Chmielowskim.

Nagrody dla zwycięzców konkursu recytatorskiego w postaci albumów i książek o Janie Pawle II ufundowały Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Ciężkowicach (dla laureata I miejsca) oraz Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła i Pana Jezusa Miłosiernego w Ciężkowicach (dla pozostałych laureatów).                

Konkurs stał na wysokim poziomie, a jego wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce:
Laura Karpińska- Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Bruśniku (uczennica klasy VII)

II miejsce (ex aequo):
Karolina Hołda- Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Jadwigi w Jastrzębi (klasa II gimnazjum)
Wiktoria Schabowska- Szkoła Podstawowa w Ciężkowicach (klasa IIc gimnazjum)

III miejsce (ex aequo):
Małgorzata Myszor- Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Zborowicach (klasa III gimnazjum)

Eliza Trela – Szkoła Podstawowa w Ciężkowicach (klasa IIc gimnazjum)

Jury przyznało również 3 wyróżnienia dla:
Magdaleny Wietechy ze SP w Ciężkowicach (klasa IIb gimnazjum)
Aleksandry Kwiek ze SP nr 1 w Jastrzębi (klasa II gimnazjum)
Magdaleny Tabaszewskiej ze SP w Ciężkowicach (klasa IIc gimnazjum)

Nagrodę specjalną za kreację postaci Adama Chmielowskiego- brata Alberta w sztuce „Brat naszego Boga” otrzymał Jakub Brotoń z klasy IIa gimnazjalnej SP w Ciężkowicach.

„WIARA- NADZIEJA- MIŁOŚĆ”- III MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI TWÓRCZOŚCI KAROLA WOJTYŁY