XVII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek 8-15 maja 2020 r.


Tydzień  Bibliotek  to ogólnopolska akcja organizowana od 2004 roku przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Głównym  celem jest promocja czytelnictwa i bibliotek - podkreślanie roli czytania w codziennym życiu, zainteresowanie społeczeństwa literaturą oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza.
Ogólnopolski Tydzień Bibliotek odbywa się w maju, a imprezy z nim związane rozpoczynają się 8 maja – w Dzień Bibliotekarza.
Każdy Ogólnopolski Tydzień Bibliotek przebiega pod innym hasłem przewodnim. Tegoroczne hasło to „Zasmakuj w bibliotece”. Jednak edycja roku 2020  z pewnością będzie inna od poprzednich.

Plakat_2020.jpg