Konkursy

 VI Gminny Konkurs  Recytatorski   „ŚWIAT  POEZJĄ  MALOWANY

ROK SZKOLNY  2017/2018 „ KOCHAMY POEZJĘ JÓZEFA RATAJCZAKA"

                                                                                                                                                                                  W związku z tym  Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna   w Ciężkowicach  

                                                                     ogłasza

 

VI  GMINNY KONKURS RECYTATORSKI

dla  klas  I  -  III Szkół Podstawowych  Gminy Ciężkowice

 

pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Ciężkowice Pana Zbigniewa Jurkiewicza

 

Cele konkursu:

 

   - rozwijanie zainteresowań czytelniczych  uczniów,

   - propagowanie czytelnictwa,

   - popularyzacja poezji polskich autorów,

   - kształcenie  umiejętności głosowej interpretacji liryki,

   - kształcenie umiejętności doboru stroju dla postaci literackiej,

   -ukazanie piękna języka polskiego.

 

Regulamin :

 

I. Uczestnicy konkursu w roku szkolnym 2017/2018  prezentują tylko wiersze      

    autorstwa Józefa Ratajczaka ( jeden wiersz). Konkurs ten co roku jest     

    poświęcony innemu polskiemu  poecie.

 

II.  Przebieg konkursu jest dwustopniowy: 

                    a) I etap : eliminacje szkolne-  Szkoła typuje trzech  uczniów

                    b) II etap: eliminacje gminne

 

 

 

III.  Uwzględniane będą tylko recytacje indywidualne. Mile widziane charakteryzacje    

        i rekwizyty  (dodatkowe punkty).

 

 IV. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana przez organizatorów 

                  Komisja   Konkursowa.

 

V.  Zostaną  przyznane trzy nagrody,  a wszyscy  uczestnicy konkursu otrzymają   

      dyplomy udziału w konkursie.

 

 

VI. Uczestnictwo w konkursie jest równocześnie wyrażeniem zgody                                

       na  wykorzystanie danych osobowych i wizerunku  w materiałach      

       informacyjnych i promocyjnych przygotowanych przez organizatora -MGBP

        w Ciężkowicach.

 

VII. Wszelkie informacje na temat konkursu udzielane będą  w  Miejsko-Gminnej                 

        Bibliotece  Publicznej w Ciężkowicach,   Rynek-Ratusz, tel.(14) 65 10 178               

        oraz na stronie internetowej :www.biblioteka-ciezkowice.pl,    

        e-mail:    mgbpc@poczta.fm.

 

VIII. Informacje o przebiegu konkursu oraz jego wyniki ogłoszone będą na stronie             

          internetowej MGBP w Ciężkowicach, www.biblioteka-ciezkowice.pl

 

IX. Organizator nie zapewnia dojazdu na konkurs.

 

Termin konkursu:

 

    Konkurs odbędzie się  10 maja  2018 r. o godz. 900 w  MGBP w Ciężkowicach      

    (sala  widowiskowa w Ratuszu).

 

Zgłoszenia:

 

Formularz zgłoszeniowy wraz z  oświadczeniem rodziców/opiekunów uczestników konkursu o zapoznaniu się z regulaminem należy składać do 23  kwietnia 2018 r.               w Miejsko-Gminnej  Bibliotece Publicznej w Ciężkowicach  (w godzinach otwarcia) .

 

 

 

Szanowni Państwo! Liczymy na zainteresowanie konkursem i -wzorem ubiegłych lat - liczymy na udział wszystkich Szkół Podstawowych Gminy  w naszym przedsięwzięciu.

 

 

                                                                     Organizator:

                                                                                          Miejsko-Gminna Biblioteka

                                                                                            Publiczna w Ciężkowicach

 

 

II GMINNY KONKURS RECYTATORSKI " ŚWIAT POEZJĄ MALOWANY" 

ROK SZKOLNY  2013/2014 –„ KOCHAMY POEZJĘ MARII KONOPNICKIEJ”                                             

Regulamin :

 

I. Uczestnicy konkursu w roku szkolnym 2013/2014  prezentują tylko wiersze      

    autorstwa Marii Konopnickiej   ( jeden wiersz). Konkurs ten co roku jest     

    poświęcony innemu polskiemu  poecie.

 

II.  Przebieg konkursu jest dwustopniowy:

                    a) I etap : eliminacje szkolne-  Szkoła typuje trzech  uczniów

                    b) II etap: eliminacje gminne

 

III.  Uwzględniane będą tylko recytacje indywidualne. Mile widziane charakteryzacje    

        i rekwizyty  (dodatkowe punkty).

 IV. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana przez organizatorów 

                  Komisja   Konkursowa.

 V.  Zostaną  przyznane trzy nagrody  , a wszyscy  uczestnicy konkursu otrzymają   

      dyplomy udziału w konkursie.

 VI. Uczestnictwo w konkursie jest równocześnie wyrażeniem zgody na   

       wykorzystanie danych osobowych i wizerunku  w materiałach     

       informacyjnych i promocyjnych przygotowanych przez organizatora -MGBP

        w Ciężkowicach.

 VII. Wszelkie informacje na temat konkursu udzielane będą  w  Miejsko-Gminnej                 

        Bibliotece  Publicznej w Ciężkowicach,   Rynek-Ratusz, tel.(14) 65 10 178  na

        stronie internetowej :www.biblioteka-ciezkowice.pl,  e-mail:  mgbpc@poczta.fm.

 VIII. Informacje o przebiegu konkursu oraz jego wyniki ogłoszone będą na stronie             

          internetowej MGBP w Ciężkowicach, www.biblioteka-ciezkowice.pl

 

Termin konkursu:

  Konkurs odbędzie się  23 kwietnia 2014r. o godz. 1100 w  MGBP w Ciężkowicach      

    (sala  widowiskowa w Ratuszu).

 

Zgłoszenia:

 

Formularz zgłoszeniowy wraz z  oświadczeniem rodziców/opiekunów uczestników konkursu o zapoznaniu się z regulaminem należy składać do 10 kwietnia 2014r. w Miejsko-Gminnej  Bibliotece Publicznej w Ciężkowicach  (w godzinach otwarcia) .

 

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie.  

                                                                      Organizator:

                                                                                          Miejsko-Gminna Biblioteka

                                                                                            Publiczna w Ciężkowicach

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
W KONKURSIE RECYTATORSKIM

,, Kochamy poezję Marii Konopnickiej”

1. Nazwa szkoły:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Imię i nazwisko opiekuna:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lp.

Imię i nazwisko ucznia -

Klasa

  - Tytuł wybranego wiersza

.1.

 

 

 

 


2.

 

3.

 

 

 

                                                                Akceptacja wychowawcy klasy

 

                                                                   ...........................................
                                                                      Podpis wychowawcy

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Oświadczam,  że wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych    i wizerunku mojego dziecka  w materiałach  informacyjnych i promocyjnych przygotowanych przez organizatora - MGBP w Ciężkowicach.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
                 

Konkurs Fotograficzny

W galeriach prezentujemy zdjęcia uczestników konkursu:

Rutka Maksymilian

Dusza Paweł

Karolina Jajko

Tyka Paulina

Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Janusza Korczaka

I miejsce  Krzysztof Brończyk

II miejsce Anna Śmiertka

II  miejsce Sylwia Mróz

III miejsce Natalia Kucharska

Gratulujemy zwycięzcom.      09.05.2012r. Konkurs

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I GMINNY  KONKURS  RECYTATORSKI

 

ROK SZKOLNY  2012/2013 –„ KOCHAMY POEZJĘ JULIANA TUWIMA ”      ( 2013- rokiem Juliana Tuwima )

 

Regulamin

 

          I .      Uczestnicy konkursu w roku szkolnym 2012/2013  prezentują tylko wiersze  

                 autorstwa Juliana Tuwima  ( jeden wiersz). Konkurs ten co roku będzie poświęcony 

                 innemu  polskiemu poecie

       II.       W  konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie klas I-III

       III.       Uwzględniane będą tylko recytacje indywidualne, Mile widziane charakteryzacje                      i rekwizyty ( dodatkowe punkty)

       IV.     O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana przez organizatorów 

                  Komisja   Konkursowa.

       V.     Zostaną  przyznane trzy nagrody  , a wszyscy  uczestnicy konkursu otrzymają   

                 dyplomy udziału w konkursie.

       VI.     Wszelkie informacje na temat konkursu udzielane będą  w 

                Miejsko- Gminnej   Bibliotece  Publicznej w Ciężkowicach,   Rynek-Ratusz, tel.(14) 

                65 10 178  na  stronie internetowej :www.biblioteka-ciezkowice.pl,  e-mail:  

              mgbpc@poczta.fm.

   VII.      Informacje o przebiegu konkursu oraz jego wyniki ogłoszone będą na stronie          

              internetowej MGBP w Ciężkowicach, www.biblioteka-ciezkowice.pl

 

 Termin konkursu:

     Konkurs odbędzie się  23 kwietnia 2013r. o godz. 1000 w  MGBP w Ciężkowicach     

    (sala  widowiskowa w Ratuszu).

Zgłoszenia:

 

   Formularz zgłoszeniowy należy składać do 10 kwietnia 2013r. w Miejsko-Gminnej      

   Bibliotece Publicznej w Ciężkowicach  (w godzinach otwarcia) .

 

 Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie.  

 

                   KARTA  ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA


I  GMINNY  KONKURS  RECYTATORSKI

 

2012/2013 - ,,KOCHAMY POEZJĘ  JULIANA TUWIMA” 

 

 

………………………………………………………………………

Nazwa szkoły, adres, telefon

 

………………………………………………………………………

Imię i nazwisko uczestnika

 

……………………………………………………………………..

Tytuły recytowanego utworu

 

………………………………………………………………………

Imię i nazwisko opiekuna, nr telefonu

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------