Dzieci i młodzież

  • ODDZIAŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Biblioteka posiada bogaty wybór literatury dziecięcej i młodzieżowej, lektur szkolnych, księgozbiór podręczny. W 1986 roku w MGBP wyodrębniono księgozbiór dziecięcy

i młodzieżowy. Odział dla dzieci i młodzieży powstał wówczas jako  jeden z nielicznych

w wiejskich bibliotekach na terenie  województwa w tym czasie.

 

 Oferujemy naszym czytelnikom:

  • lektury szkolne,
  • klasykę i współczesne powieści młodzieżowe
  • literaturę popularnonaukową z różnych dziedzin wiedzy

Oprócz literatury pięknej i popularnonaukowej biblioteka posiada księgozbiór podręczny, encyklopedie, leksykony, słowniki, i in. Cały księgozbiór biblioteki jest skatalogowany. prowadzimy następujące katalogi:

   - alfabetyczny - czyli spis wszystkich książek jakie są w Oddziale dla dzieci

   - rzeczowy- spis książek według działów nauki: historia, geografia, przyroda itp.,
   
Biblioteka prenumeruje czasopisma dla dzieci i młodzieży : Cogito, Wzrastanie. Czasopisma jakie posiadamy wypożyczamy na okres dwóch tygodni do domu.

Jednym z najważniejszych celów stawianych sobie jest upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. W związku z tym organizowane są różnego rodzaju imprezy kulturalne. Oto przykłady ważniejszych imprez kulturalnych jakie zostały zorganizowane dla dzieci:

            2.jpg            1.jpg

 

SPOTKANIA AUTORSKIE
Zyskały one duże uznanie wśród dzieci i młodzieży, i cieszą się niesłabnącą popularnością. Spotkania autorskie jako jedna z form pracy oświatowej bibliotek mają już ugruntowaną pozycję na terenie naszej gminy, jednak ich liczba uzależniona jest od środków finansowych. W Bibliotece dla Dzieci gościli: Andrzej Grabowski, Beata Ostrowicka, Edyta Zarębska, Ewa Stadtmuller, Łukasz Zabdyr-rysownik, Krzysztof Petek, Lech Konopiński.  Spotkania te nie tylko pogłębiają wiedzę czytelników, promują książki poszczególnych autorów, ale dają osobistą satysfakcję, że spotkało się i rozmawiało z kimś znanym i lubianym przez nas.


 

KONKURSY
Atrakcyjną formę popularyzacji czytelnictwa stanowią konkursy. Jest to forma pracy lubiana przez dzieci, przyciągająca je do biblioteki.


CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM
W 2001r. ogłoszono ogólnopolską akcję Cała Polska Czyta Dzieciom", która miała na celu propagowanie głośnego czytania książek. Biblioteka  postanowiła się włączyć i pokazać jak ważny jest wczesny kontakt dzieci z książką. Zaprosiła znane osobistości życia kulturalnego i politycznego Ciężkowic do czytania dzieciom książek. Bibliotekę odwiedzili:
Burmistrz Miasta – Zbigniew Jurkiewicz,
Skarbnik, Przewodniczący Rady Powiatu  – Wojciech Skruch,
Przewodnicząca Rady Gminy-   Irena Gdowska, W-ce Burmistrz- Stanisław Haraf,  Policjanci-  Leszek Jajko,  Lucjan Sopala, funkcjonariusz  z PSP z Tarnowa-  Maciej  Kwaśny,  ks.wikary- Mieczysław Koszyk, kierownik Poster. Energetycznego-  Stanisław Kuropatwa, lekarz- Mariusz Drozd, pielęgniarka- Ewa Łącka, przedstawiciele zespołu „Pogórzanie” – Zofia  Pyrek, Stanisław Deś,

Akcja cieszy się dużą popularnością i jest prowadzona do dziś.


WSPÓŁPRACA Z PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI
Ważną rolę w działalności biblioteki odgrywa współpraca ze szkołami i przedszkolami. Organizowane są wycieczki do biblioteki, pogadanki (np.: Moje pierwsze spotkanie z biblioteką),pasowanie na czytelnika uczniów kl. I S.P., lekcje biblioteczne.


FERIE ZIMOWE I WAKACJE
 Biblioteka oferuje dzieciom pozbawionym możliwości wyjazdu, różnego rodzaju zajęcia.  Preferuje się quizy, gry stolikowe, zabawy różnego typu, oglądanie filmów, głośne czytanie bajek, rozwiązywanie krzyżówek, konkursy plastyczne.