Usługi podstawowe

 

E-USŁUGI

 Od 2 stycznia 2018 r. w naszej Bibliotece uruchomiony został elektroniczny system udostępniania zbiorów. System biblioteczny SOWA2/MARC21  zmieni dotychczasową pracę Biblioteki oraz znacznie ułatwi czytelnikom sposób korzystania z jej zasobów.

DOSTĘP DO KATALOGU ELEKTRONICZNEGO

Dostęp do katalogu jest możliwy ze stanowisk komputerowych w czytelni w Bibliotece oraz ze strony internetowej pod adresem   http://www.biblioteka-ciezkowice.pl

Link do katalogu znajduje po lewej stronie. Użytkownicy mogą sprawdzić, jakie książki ma w swoich zbiorach ciężkowicka  biblioteka.

OBSŁUGA KONTA CZYTELNICZEGO W INTERNECIE

Czytelnicy mają możliwość samodzielnego sprawdzania stanu konta czytelniczego w Internecie i historii swoich wypożyczeń.

Po uruchomieniu katalogu internetowego Biblioteki, dostępnego na stronie http://www.biblioteka-ciezkowice.pl  pojawia się zakładka służąca otwieraniu konta pod nazwą „zaloguj” . Czytelnik loguje się na swoje konto czytelnicze według podanej tam instrukcji. Po poprawnym zalogowaniu czytelnik ma możliwość sprawdzenia tytułów książek wypożyczonych oraz przewidzianych terminów ich zwrotu.

 POWIADAMIANIE PRZEZ SYSTEM O PRZETRZYMANIU KSIĄŻEK

System wysyła automatycznie e-maile do czytelników (na ich adresy mailowe - jeśli są podane), którzy m.in. przetrzymali książki, przypominając o konieczności zwrotu egzemplarzy. 


WYPOŻYCZANIE

Biblioteka realizuje usługę udostępniania zbiorów bibliotecznych poprzez wypożyczalnie. Praktykowany jest wolny dostęp do półek. Pracownicy wypożyczalni służą radą i pomocą w poszukiwaniach i doborze literatury. Czytelnicy mogą skorzystać z tradycyjnego kartkowego katalogu alfabetycznego lub mogą uzyskać informacje z komputerowej bazy danych. Zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych określa  regulamin.

 

UDOSTĘPNIANIE PREZENCYJNE

Udostępnianie prezencyjne realizowane jest w czytelniach. Użytkownicy mają możliwość korzystania zarówno ze zbiorów książkowych jak i czasopism. Cisza i spokój sprzyjają samodzielnej pracy naukowej. Ze względu na powszechność korzystania i wysoką wartość wydawnictw znajdujących się w czytelni, udostępnia się je wyłącznie na miejscu.

Oprócz księgozbioru podręcznego, którego trzon stanowią encyklopedie, słowniki, leksykony, informatory, czytelnia oferuje wydawnictwa na poziomie szkoły średniej i akademickiej z zakresu podstawowych dziedzin wiedzy: bibliotekoznawstwo, filozofia, psychologia, religia, socjologia, polityka, ekonomia, prawo, administracja publiczna, oświata i wychowanie, fizyka, chemia, nauki biologiczne, medycyna, technika, rolnictwo, przemysł, sztuka, rozrywka, sport, językoznawstwo, geografia, historia.

Czytelnia Biblioteki  dysponuje dość dużym zbiorem z zakresu wiedzy o Unii Europejskiej,  i wiedzy o regionie.

W czytelni Biblioteki do dyspozycji uczniów i studentów są informatory o szkołach wyższych. Nie musisz być czytelnikiem biblioteki, aby korzystać z czytelni! Szczegółowe zasady korzystania z czytelni określa regulamin czytelni. Wszystkich uczniów i studentów zapraszamy do korzystania z czytelni! Wszystkich zaś zapraszamy do korzystania z prasy!


WYPOŻYCZANIE MIĘDZYBIBLIOTECZNE

Biblioteka, na życzenie czytelnika, zamawia i sprowadza książki z innych bibliotek. Chętnych do skorzystania z tej usługi zapraszamy do czytelni. Zasady wypożyczeń międzybibliotecznych określa  regulamin.


USŁUGI INFORMACYJNE

Posługując się systemem tradycyjnym i komputerowym, Biblioteka udziela pomocy i fachowych wskazówek przy wyszukiwaniu:

   - informacji katalogowych - poprzez informowanie o zasobach oraz wyjaśnianie zasad
   - korzystania z katalogów i zbiorów bibliotecznych,
   - informacji bibliotecznych - poprzez wskazanie lokalizacji poszukiwanych przez
   - użytkowników materiałów, na podstawie katalogów centralnego i komputerowego,
   - informacji bibliograficznych - poprzez wskazanie odpowiednich bibliografii, sposobów
   - korzystania z nich oraz podanie piśmiennictwa lub opracowanie zestawienia
   - bibliograficznego,
   - informacji rzeczowych na konkretne życzenie czytelnika np. bibliograficznych, adresowych, o regionie.


LEKCJE BIBLIOTECZNE

Współpracując ze szkołami wszystkich typów Biblioteka organizuje i przeprowadza lekcje biblioteczne z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego. Uczniowie uczą się podstawowych zasad poruszania po różnych źródłach informacji, zaznajamiają się z poszczególnymi typami bibliotek.


INTERNET

W Bibliotece  oraz  filiach udostępniono czytelnikom stanowiska komputerowe z dostępem do sieci Internet. Zasady korzystania z sieci określa regulamin czytelni internetowej.